Artikelen

Informatie voor ouders

 

Ouders kunnen via een apart wachtwoord aanmelden op het digitale schoolplatform Smartschool. Dit noemen we de co-account. Aan elke hoofdaccount van een leerling is er 1 co-account voor de ouders verbonden.

De hoofdaccount en de co-account zijn identiek aan elkaar op twee belangrijke modules na: de berichtenmodule en het onderdeel "mijn documenten". Deze blijven strikt gescheiden. Ouders en leerlingen kunnen dus elkaars berichten en bestanden niet bekijken.

 

Hoe gaat u te werk?

 

a. surf naar sgilennik.smartschool.be;
b. vul gebruikersnaam in. Die gebruikersnaam is dezelfde als die van uw zoon of dochter.
c. vullen het wachtwoord in. Dit wachtwoord is verschillend van dat van hun zoon of dochter, en heeft u gekregen bij de boekenbedeling eind augustus. Bij de eerste aanmelding zal u worden gevraagd zelf een nieuw wachtwoord in te voeren. Wij vragen nu de nodige tijd te nemen bij het kiezen van dit wachtwoord zodat beide ouders het kunnen onthouden. In tegenstelling tot uw zoon of dochter kunt u als ouder niet automatisch een nieuw wachtwoord aanvragen als u dat vergeten bent.
d. indien u toch uw wachtwoord vergeten bent, bezorg dan via uw zoon of dochter een ondertekend briefje op het leerlingensecretariaat. De Smartschoolbeheerder doet dan het nodige.